Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Εκκλησιάζουσες (από τα παιδιά της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης)
και ο Αρσένιος ζορίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: