Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη

Τη Δευτέρα 21/12/2015 κινήσαμε για τη βιβλιοθήκη και καταλήξαμε να τσιρίζουμε στην κάμπια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: